Artiklar om andra världskriget

Klicka på någon av rubrikerna nedan för att komma vidare


Introduktion: Andra världskriget i årtal

Det nazistiska partiprogrammet

Så kunde Hitler och nazisterna få makten – en viktig historisk lärdom NYTT 7 mars 2014

Hitlerjugend - en nyckel till nazismens makt

Vägen till andra världskriget - i korthet

När Danmark gjorde uppror mot Hitler

De första nazistiska massmorden

Kamikaze - japanska självmordspiloter

Operation Barbarossa - hur Sovjetunionen var nära att krossas

Partisaner - motståndsrörelsen i Italien

Attacken i Porta Franca - en italiensk partisan minns av Venanzio Bizzarri

Så kunde Hitler och nazisterna få makten – en viktig historisk lärdom

Min artikel om blixtkriget i tidskriften Allt om Historia

Bakgrunden till Förintelsen

Nazisternas partiprogram - på svenska

Min artikel om D-dagen 6 juni 1944 i tidskriften Allt om Historia och på Militär Historias hemsida

Ny unik bok - en italiensk partisans memoarer: En partisan - min väg från världskrigets Toscana till Sverige av Venanzio Bizzarri

Min artikel om bombningen av Dresden 1945 i tidskriften Allt om Historias hemsida NYTT 15 augusti 2010


 

Ny bok om andra världskriget av Christer Bergström:

Andra världskriget - så alla förstår

Mitt arbete som lärare har lett fram till att jag skrivit den här boken, som förhoppningsvis är lättläst och ger en god översikt av hela andra världskriget. Idén till boken fick jag av mina elever. Gång på gång har jag fått skriva egna texter åt dem, eftersom de upplever de böcker som finns om andra världskriget som antingen för svåra (för svårlästa, eller så förutsätter de att man redan kan en massa) eller att de är alltför specialiserade - ofta både och. Mina texter blev till kompendier och kompendierna födde idén att samla allt på en egen hemsida. Till slut upptäckte jag att jag egentligen skrivit nästan en hel bok om andra världskriget. Det ena ledde till det andra, och resultatet är denna bok.

Jag har också varit mån om att boken inte ska bli en upprepning av sådant som redan står i exempelvis vanliga läroböcker i historia. Därför innehåller den en hel del som man kanske inte brukar hitta i allmänna böcker om andra världskriget. Det rör sig dels om vissa detaljer som jag hoppas läsaren ska tycka är tankeväckande och intressanta. Men framför allt handlar det om vissa sidor av andra världskriget som inte kommer fram i annat än ganska specialiserade faktaböcker.

Andra världskriget - så alla förstår gavs ut av förlaget Hjalmarson & Högberg 2007.

Jag har lagt upp en särskild hemsida för boken Andra världskriget - så alla förstår här - gå dit om du vill ha mer information

NYTT:

Ny utvidgad upplaga av boken Andra världskriget så alla förstår

- utvidgad och med nytt fokus på nya rön om andra världskriget!

Gavs ut våren 2009!

Klicka här för mer information om den nya upplagan med nytt fokus på nya rön om andra världskriget

 

 


OBS! Den här sidan kommer att uppdateras regelbundet

Kommande uppdateringar:

Fler egna texter om andra världskriget

Fler länkar till bra sidor om andra världskriget


Christer Bergström, 2005 - 2009


Tillbaka till startsidan för Andra världskriget - så man förstår