De första nazistiska massmorden

 

Det mörkaste kapitlet av andra världskriget var utan tvekan nazisternas rasistiska folkmordspolitik, som tog livet av miljontals människor. Framför allt riktades det mot judar och romer (zigenare).

Från början tycks nazisterna inte ha haft någon klar plan på folkutrotningen. Det var mer nazismens egen "anda" av rasism och hänsynslös brutalitet som drev fram utvecklingen till dödslägren. Nazismen var egentligen ingenting annat än ett hopkok av gamla konservativa idéer, extrem nationalism, rasism och bitterhet.

När européerna på 1500- till 1800-talen koloniserade Amerika, Afrika och Asien och tog miljontals slavar i Afrika, påverkades hela Europa att nedvärdera slavarna och folken i kolonierna. På den tiden gjorde vetenskapen stora framsteg, och många vetenskapsmän delade upp mänskligheten i "raser". Man tog för givet att den "vita rasen" var överlägsen och sedan delade man upp de andra "raserna" i olika grader av "underlägsenhet" där afrikanerna - som man tog som slavar - placerades längst ner.

Numera vet man att pratet om mänskliga "rasegenskaper" är helt ovetenskapligt.* Men under 1900-talets första decennier trodde de flesta européer på "rasläran", och nazisterna drev det till sin spets. De trodde förstås att den "ras" som tyskarna påstods tillhöra - den "ariska rasen" - var den som var överlägsen och mest värd. Just därför riktade nazisterna de första massmorden mot sin egen "ras", nämligen mot de som man ansåg "försvagade rasens egenskaper".

Nazismens fruktansvärda intolerans avslöjades för första gången i behandlingen av sjuka och svaga. Nästan omedelbart efter det att de fått makten 1933, började nazisterna tvångssterilisera handikappade och psykiskt sjuka. Den 1 september 1939 - samma dag som anfallet mot Polen startade - gav Hitler order om massmord på handikappade och psykiskt sjuka. På olika statliga institutioner och sjukhus runtom i Tyskland började man ta livet av "rasligt svaga element" genom gas, giftinjektioner och systematisk svält till döds. Det började med att man tog livet av nyfödda, småbarn och barn upp till 12 år, med Downs syndrom, cerebral pares och andra handikapp. Sedan blev också vuxna handikappade utsatta.

Det kallades "eutanasiprogrammet", vilket betyder "barmhärtighetsdödande". Vid rättegången mot de nazistiska krigsförbrytarna i Nürnberg 1945-1946 kom man fram till att nazisterna mördat 275 000 handikappade under "eutanasiprogrammet". Om det inte varit för starka protester från modiga individer som den katolske biskopen von Galen i Münster, hade med all säkerhet fler dödsoffer krävts.

Den tyske biskopen Clemens August Graf von Galen protesterade mot eutanasiprogrammet

Genom "eutanasiprogrammet" och brutaliteten mot de underkuvade i de ockuperade områdena i Polen och Sovjetunionen 1939 - 1941 inspirerades nazisterna till att sätta igång det mest systematiska folkmordet i världshistorien - Förintelsen, som riktades mot judar och romer.

Man räknar med att nära sex miljoner judar och 100 000 - 400 000 romer mördades av nazisterna undr andra världskriget.

Det var tyvärr inte det enda massmordet på civila i historien. Några exempel är dessa:

* Kroatiska extremister i organisationen Ustasja mördade hundratusentals serber mellan 1941 och 1944.

* Nazityskland bär ansvaret för minst 35 miljoner dödsoffer (framför allt i Sovjetunionen, Polen och Jugoslavien).

* Tiotals miljoner civila föll offer för den japanska krigföringen i Asien (framför allt i Kina) 1937 - 1945.

* Enligt officiella tyska uppgifter dog över en miljon tyskar i samband med att de fördrevs från Polen efter andra världskriget.

* Stalins terror på 1930-talet resulterade i att 800 000 människor (varav flertalet var kommunister) blev avrättade.

* 1902 genomförde USA ett krig på Filippinerna, där man använde sig av koncentrationsläger och som på tre år kostade omkring en miljon filippinare livet (över 10 % av landets befolkning) samt reducerade Filippinernas befolkning från 9 miljoner till 8 miljoner.

* Pol Pots brutala styre i Kambodja lär ha kostat mellan en och tre miljoner människor livet innan Vietnam invaderade och satte stopp för massakrerna 1979.

* Som historikern Mike Davis visar i den utmärkta boken "Svält och kolonialism", bär västeuropeisk kolonialism och införandet av västerländsk marknadsekonomi ansvaret för uppemot 60 miljoner människors död i Asien och Sydamerika mellan 1876 och 1902.

* Koloniseringen av Nordamerika under 1700- och 1800-talen kostade uppemot 90 % av kontinentens indianer livet.

* Västeuropeisk slavhandel resulterade fram till 1800-talet i kidnappandet av över 12 miljoner afrikaner, varav flera miljoner dog eller mördades.

* Under det belgiska styret av Kongo 1885-1908 mördades cirka 10 miljoner kongoleser, kanske ännu fler. (Se boken "Kung Leopolds vålnad" av Adam Hochschild.)

Men att jämställa dessa massakrer med nazisternas utrotning är ändå fel. Den nazisternas rasistiska utrotning är fullständigt unik genom att man försökte utplåna hela folk genom industriella metoder.

Källor:

Aktion T4 1939-1945. Die Euthanasie-Zentrale in der Tiergartenstraße 4. Götz Aly (utg.), Edition Hentrich, Berlin 1989.

The Final Solution; Origins and Implementation, David Cesarani, (red.) Routledge, Florence, Kentucky, 1994

Laqueur, Walter, The Terrible Secret, Weidenfeld & Nicolson, London 1980.

Smith, Bradley F., Reaching Judgement at Nuremberg, Basic Boooks, New York 1977.

 

Länk till en sida som visar Hitlers skriftliga order om igångsättandet av "eutanasiprogrammet"


* Apropå pratet om mänskliga "rasegenskaper" skriver exempelvis Wikpiedias artikel i ämnet: "Sammanfattningsvis kan sägas att det idag råder stor enighet kring att det inte går att definiera mänskliga 'raser' på ett biologiskt meningsfullt sätt." Vidare skriver Wikipedias artikel: "När t.ex. nazisterna ställde en 'arisk ras' mot en 'judisk ras' blandade man samman en språklig indelning (indoeuropeiska eller 'ariska' språk) med en religiös indelning (judisk religion) och påstod att båda var biologiska." Läs hela artikeln här.

Läs även Ulf Petterssons artikel "Ny DNA-teknik visar att det inte finns raser" i Dagens Nyheter 12 april 2009 här.

Liknande artiklar:

Bakgrunden till Förintelsen

Nazisternas partiprogram - på svenska

 


Christer Bergström, 2005 - 2009


Till startsidan för Andra världskriget - så man förstår

Till sidan med mina texter om andra världskriget