Den nya utvidgade upplagan av boken om andra världskriget, utgiven mars 2009

Nya rön om andra världskriget

Några exempel på nya rön om andra världskriget som tas upp i denna nya upplaga av Andra världskriget så alla förstår :

* varifrån Hitler och nazisterna fick sitt extrema judehat

* bakgrunden till att den tyska riksdagen 1933 röstade för att ge Hitler total makt

* de västallierades förberedelser för ett militärt angrepp på Sovjetunionen i början av 1940

* fakta om den finska ockupationen av Fjärrkarelen 1941-1944

* myten om att Moskva i december 1941 räddades av vädrets makter

* fakta om partisanernas stora bidrag till segern i Italien 1945

* ”Brandenburgarna” – tyska commandosoldater i bl.a. Irak och Afghanistan

* de mycket betydelsefulla striderna i Kina under andra världskriget

* den humanitära katastrof som krävde miljontals människoliv i Nederländska Ostindien
(Indonesien) under andra världskriget

* många fakta om det sovjetiska flygets avgörande betydelse för Röda arméns stora segrar 1944

* den senaste sifferstatistiken från andra världskriget, byggd på ny forskning som reviderat många gamla uppfattningar

Bland mycket annat kan nämnas att Japans krig och striderna på östfronten (särskilt de under 1944) normalt brukar hamna i skymundan i allmänna böcker om andra världskriget som ges ut i väst. Det gäller inte denna nya, utökade upplaga av Andra världskriget – så alla förstår.

Mycket av föreställningarna om andra världskriget bygger på inkorrekta uppgifter från åren närmast efter kriget, då arkiven fortfarande var stängda för oberoende forskning. Liksom myter i största allmänhet, är sådana vanföreställningar ganska seglivade. Andra viktiga fakta från andra världskriget har helt hamnat i skymundan i den gängse historieskrivningen.

Ibland kan det verka som om det finns vattentäta skott mellan ny forskning och populärvetenskap. Medan den lilla kretsen av världsledande experter på området kastar nytt ljus över olika fenomen under andra världskriget, fortsätter de gamla myterna att fortplantas inom populärvetenskapen. Den nya forskningen sprids ofta bara i relativt svårtillgänglig litteratur på högre lärosäten eller små nischförlag.

Syftet med denna bok är att göra viktiga delar av denna nya forskning tillgänglig för en bredare publik.

Den första upplagan av Andra världskriget – så alla förstår hade det dubbla syftet att förklara och beskriva andra världskriget i en form som är lättillgänglig även för intresserade ungdomar utan större läsvana.

Med denna andra, omarbetade upplaga, lägger jag större fokus vid att lyfta fram nya rön om andra världskriget - utan att för den skull släppa syftet med att språket och formen ska vara lättillgänglig även för en ungdomlig läsekrets. Till formen är det fortfarande en populärvetenskaplig bok som kan läsas av alla – men späckad med nya rön om andra världskriget.

Även denna nya upplaga illustreras med fotografier av "det litet ovanligare slaget" från andra världskriget - inte de "typiska krigsbilderna", utan bilder som mer fångar människan i kriget. Dessutom är den utökad med flera överskådliga kartor.

 


 

Den utökade andra upplagan av Andra världskriget så alla förstår är utgiven av förlag Hjalmarson & Högberg

Den första upplagan av Andra världskriget så alla förstår gavs ut av Hjalmarson & Högberg i september 2007

 


Recensioner av boken

Klicka här för att läsa några recensioner av den första upplagan av Andra världskriget - så alla förstår


 

Specialerbjudande för lärare:

Specialpris för lärare: 1 ex för 120:- inkl moms

Pris för klassuppsättning (+25 exemplar, beställning gjord av skola) för 120:- inkl moms

Beställ hos förlaget Hjalmarson & Högberg

Klicka här för att komma till startsidan för arbetsuppgifter för gymnasiets kurser i Historia kring boken Andra världskriget så alla förstår

 


 

Författaren, Christer Bergström, 51 år, är gymnasielärare i historia och samhällskunskap på S:t Eskils gymnasium i Eskilstuna.

Några tidigare böcker av Christer Bergström:


Mot avgrunden; spelet som ledde till andra världskriget, 1991
Luftwaffe Fighter Aircraft in Profile,
1997
Deutsche Jagdflugzeuge,
1999
Black Cross/Red Star; the Air War over the Eastern Front, vol. 1,
2000
Black Cross/Red Star; the Air War over the Eastern Front, vol. 2,
2001
More Luftwaffe Fighter Aircraft in Profile,
2002
Graf & Grislawski; a Pair of Aces,
2003
Jagdwaffe; Barbarossa – the Invasion of Russia,
2003
Jagdwaffe; The War in Russia January-October 1942,
2003
Jagdwaffe; The War in Russia November 1942-December 1943,
2004
Jagdwaffe; War in the East 1944-1945,
2005
Black Cross/Red Star; the Air War over the Eastern Front, vol. 3,
2006
Barbarossa; The Air Battle,
2007
Stalingrad; The Air Battle,
2007
Kursk; The Air Battle,
2008
Hans-Ekkehard Bob,
2008
Max-Hellmuth Ostermann,
2008
Bagration to Berlin,
2008

 

Mer information om Christer Bergströms böcker finns på författarens engelska hemsida:

Bergstrombooks


Klicka här för att komma tillbaka till hemsidan om andra världskriget