Kamikaze - japanska självmordspiloter

 

Mot slutet av andra världskriget, när krigslyckan hade vänt för Japan, satte japanerna in ett nytt, dödligt vapen mot amerikanerna - Kamikaze, självmordspiloter.

I oktober 1944 hade chefen för japanska marinens 1:a luftflotta, viceamiral Takijiro Onishi, fått i uppdrag att understödja flottan med sina flygplan som var baserade vid Manila på Filippinerna. Men Onishi hade bara 40 flygplan. Därför kom han på idén att använda dem i självmordsuppdrag mot de amerikanska fartygen. Frivilliga piloter fanns det gott om. Onishi blev känd som "Kamikazes grundfader".

Den 25 oktober 1944 startade fem bomblastade Mitsubishi Zero-plan på ett självmordsuppdrag mot de amerikanska hangarfartygen. De eskorterades av fyra Zero-jaktplan. Ett av dem spakades av Japans främsta flygaress, fänrik Hiroyoshi Nishizawa. Han lyckades hålla 20 amerikanska Hellcat-jaktplan på avstånd, och sköt ner två, så att Kamikazeflygarna kunde nå sina mål. De sänkte eskorthangarfartyget St. Lo och skadade eskorthangarfartygen Kalinin Bay, Kitkun Bay och White Plains. Strax därefter startade fem andra Kamikaze-flygare från Mindanao. De kastade sig över eskorthangarfartygen Sangamon, Suwanee och Santee, som alla blev skadade.

Självmordsflygarna visade sig vara ett fruktansvärt vapen, och i fortsättningen utsattes de amerikanska fartygen för regelbundna Kamikaze-anfall. Bara under slaget vid Leytebukten vid Filippinerna i oktober 1944 blev 47 allierade fartyg träffade av självmordspiloter som störtade sina bomblastade plan rakt ner på fartygsdäcken, och fem av dem gick till botten.

Efter Filippinerna blev nästa amerikanska invasionsmål den japanska ön Okinawa. Det var våren och sommaren 1945.

Den amerikanska flottan möttes av svärmar av självmordsflygare. Sammanlagt sattes nästan 2 000 självmordsflygare in mot den amerikanska flottan. De möttes av ett fruktansvärt motstånd från tusentals luftvärnskanoner och flera hundra amerikanska jaktplan. Självmordspiloterna var ofta snabbutbildade så att de bara nätt och jämnt kunde flyga sina plan på sitt enda uppdrag. De blev ett lätt byte för de amerikanska jaktpiloterna. De flesta av dem blev nedskjutna, men de som kom fram lyckades sänka mer än 30 amerikanska fartyg och skada 368 andra. Amerikanerna förlorade också 763 flygplan under slaget om Okinawa.

Sammanlagt offrade nära 4 000 japanska piloter sina liv i självmordsanfall 1944 - 1945. Deras attacker kostade 12 300 amerikanska sjömän livet och sårade 36 400 andra. De sänkte eller försatte hundratals amerikanska fartyg ur stridbart skick.

 

Källor:

Axell, Albert och Hideaki Kase, Kamikaze; Japans självmordspiloter, Historiska Media, Lund 2005.

Nalty, Bernard C. (red.), War in the Pacific, Salamander, London 1991.

Walker, Stephen, Shockwave; the Countdown to Hiroshima, John Murray Publishing 2005. 


Christer Bergström, 2005


Till startsidan för Andra världskriget - så man förstår

Till sidan med mina texter om andra världskriget