Hitlerjugend

- en nyckel till nazisternas makt

 

Många frågar sig hur Hitler kunde få med sig tyskarna i andra världskriget. En viktig nyckel till detta var nazisternas ungdomsförbund, Hitlerjugend.


Under nazismens tid vid makten - från 1933 till 1945 - utsattes den tyska ungdomen för en intensiv propaganda. Hela Tyskland likriktades efter nazipartiets dogmer, och fokus var på ungdomen. I skolan hjärntvättades eleverna med nazistiska idéer och de utsattes för ett starkt tryck att på fritiden ägna sig åt Hitlerjugend.


Hitlerjugend är en nyckel till att förstå andra världskriget. Det var en scout-liknande nazistisk ungdomsrörelse vars syfte var att likrikta ungdomen efter nazistiska ideal och att förbereda dem för soldatlivet. Alla liknande ungdomsrörelser som funnits före kriget togs över av Hitlerjugend. Till slut blev det nästan obligatoriskt för ungdomar att vara aktiva medlemmar i Hitlerjugend. Den som ställde sig utanför fick inte tillträde till högre studier och blev ofta mobbed av sina kamrater - en mobbing som uppmuntrades av Hitlerjugend-ledarna.


I Hitlerjugend indoktrinerades ungdomarna att välja det "nya" (dvs nazismen) framför föräldrarnas "gamla och förlegade" åsikter och värderingar. Var och en förstår att ett sådant budskap gick hem hos många tonåringar. Särskilt som det kunde få allvarliga konsekvenser för de föräldrar som försökte opponera sig.


Så särskilt "nytt" var nu inte budskapet i Hitlerjugend. Det var mest gammal konservativ skåpmat som blandades med indoktrinering till blind lydnad och dyrkan av Ledaren Hitler. Enligt Hitlerjugend skulle flickorna gå klädda i kjol och vara undergivna pojkar och män. Pojkarna skulle däremot bli "hårda som stål".


Hitlerjugend lärde ungdomarna att de tillhörde en utvald nations utvalda generation - att de var skapelsen krona som skulle föra mänskligheten till paradiset. I nazisternas vokabulär gjordes medvetna glidningar mellan "mänskligheten" och "den tyska nationen". Paradiset var det nazistiska Tusenårsriket som utlovades av naziledaren Hitler, som blev nästan som en gud i denna bisarra kult.


När kriget sedan bröt ut var de tyska soldaterna, som indoktrinerats och tränats i Hitlerjugend under hela sin ungdomstid, ofta överlägsna sina motståndare både vad gällde motivation, träning och förmåga till individuella initiativ.
Under krigets sista dagar, när alla vuxna i Tyskland förstod att kriget var förlorat, var det tyska barn i uniform som fortsatte att strida. Många av dem dog i ruinerna av Berlin.

Källor:

Nationalsozialismus, Deutscher Taschenbuch Verlag, München 2006.

Burleigh, Michael, The Third Reich, Macmillan, New York 2000.

Grün, Max von der Hur var det egentligen? : att växa upp i Tredje riket, Barrikaden Stockholm 1981.

Roon, Gervan, Widerstand im Dritten Reich; ein Überblick, C. H. Beck Verlag, München 1994.

Intervjuer med Elisabeth Schall och Horst Schreiber.

 


Christer Bergström, 2005 - 2006


Till startsidan för Andra världskriget - så man förstår

Till sidan med mina texter om andra världskriget