Kurs- och lektionsplanering

för gymnasiekollegor i Samhällskunskap A, B och C

Nedan följer länkar till sådan kurs- och lektionsplanering som jag tagit fram till mina olika elevgrupper i Samhällskunskap A, B och C. Om någon har användning för detta material, är det fritt att ladda ner, skriva ut och använda det (i befintlig form eller efter egen modifiering) i sin egen undervisning.

 

EU-rollspel

Arbetsuppgifter kring massmedia

Källkritik

Arbetsuppgift kring mänskliga rättigheter

Arbetsuppgift kring mänskliga rättigheter 2

Arbetsuppgifter kring hatbrott

Grupparbete kring Lag och rätt

EU - debattområden

EU-relaterad länksamling

Fördjupningsarbete samhället och miljön

Arbetsområdet Miljö i samarbete med riksdagen

Studie av olika samhällsproblem - Temaarbete för SP 2 i samarbete mellan Programhantering och Samhällskunskap B

Anvisningar för skrivande av uppsats/rapport

 

Vi har en del bra länkar som anknyter till samhällskunskap på S:t Eskils gymnasiums hemsida:
 
http://eskilstuna.se/templates/Page____115877.aspx
http://eskilstuna.se/templates/Page____146416.aspx

Christer Bergström, 2007 - 2008


 

Tillbaka till startsidan för kurs- och lektionsplanering