Uppgifter kring andra världskriget - 2: Europa under nazistiskt styre samt Norden under andra världskriget

 

1. Läs om Europa under nazistiskt styre på sid 128 – 132 i "Andra världskriget så alla förstår".

Prata sedan med 2-3 kamrater som sitter nära dig om nedanstående frågor (OBS! Fundera själv kring de nedanstående frågorna medan du väntar på att dina kamrater läst färdigt.)

a) Börja med att titta på kartan på sid 13. Vilka länder hamnade helt eller delvis under ockupation* av axelmakterna* och deras bundsförvanter?
(* = Se ordförklaringarna på sid 17)

b) Nazisterna behandlade folken i de ockuperade länderna på olika sätt. Vad var det huvudsakligen som avgjorde skillnaden?

c) Hur var livet för vanliga människor i Tyskland under nazitiden?

d) Många samarbetade med det nazistiska styret. Vilka olika förklaringar kan det finnas till det, tror du?

2. Därefter återsamling, gemensamt samtal kring ovanstående frågor.

6. Läs om Norden under andra världskriget på sid 133 – 138.

Prata sedan med 2-3 kamrater som sitter nära dig om nedanstående fråga (OBS! Fundera själv kring det nedanstående medan du väntar på att dina kamrater läst färdigt.)

a) Vilka olika fakta och lärdomar om Norden under andra världskriget tycker du är viktigast att känna till? Motivera ditt svar.

 

 


 

Av Christer Bergström, S:t Eskils gymnasium i Eskilstuna

Ingen copyright - fritt att kopiera för den som så önskar

 


Tillbaka till startsidan för arbetsuppgifter kring boken Andra världskriget så alla förstår

Till till kurs- och lektionsplanering i Historia A, B och C

Till till startsidan för kurs- och lektionsplanering

Till Christer Bergströms hemsida om andra världskriget