Arbetsuppgifter kring kalla kriget

1. Läs sid 211–220 i ”Andra världskriget så alla förstår”.

OBS! Det är viktigt att du läser alla sidor först och inte genast bara letar efter svar på frågorna nedan!

(Till din hjälp, om det behövs, har du Ordförklaringar på sid 17-20 samt listan över några viktiga personer på sid 23-25)

Skriv sedan svar på dessa frågor:

a) Nämn några viktiga orsaker till att Sovjetunionen efter andra världskriget var så noga med att alla regeringar i Östeuropa skulle vara vänligt inställda till Sovjetunionen.

b) Stalins utrikespolitik gick inte i första hand ut på att sprida kommunismen, utan på att minimera hotet mot Sovjetunionen. Ge några exempel på hur detta är tydligt.

c) Både Väst och Öst gjorde sig skyldigt till stora övergrepp mot oskyldiga befolkningar åren närmast efter andra världskriget. Ge ett exempel från vardera sidan.

d) På vilket sätt förvärrades motsättningarna mellan Sovjetunionen och Västmakterna av Marshallhjälpen?

e) Hur gick det till när Tyskland splittrades i två stater?

f) Varför kallades det för ”kalla kriget”?

2. Läs sid 221-223 om avkoloniseringen.

Skriv sedan svar på detta:

g) Beskriv Vietnamkriget i korta drag – dess bakgrund, förlopp och resultat.

3. Om du hinner:

Skriv svar på dessa frågor:

h) Ge några exempel på hur Storbritannien, Frankrike och Nederländerna använde våld för att försöka behålla makten över sina kolonier.

i) Vilken av stormakterna betydde mest för koloniernas frigörelse?

j) Beskriv Koreakriget i korta drag.

 


 

Av Christer Bergström, S:t Eskils gymnasium i Eskilstuna

Ingen copyright - fritt att kopiera för den som så önskar

 


Tillbaka till startsidan för arbetsuppgifter kring boken Andra världskriget så alla förstår

Till till kurs- och lektionsplanering i Historia A, B och C

Till till startsidan för kurs- och lektionsplanering

Till Christer Bergströms hemsida om andra världskriget