Grupparbete om andra världskriget (Historia B)

Vi kommer att göra en fördjupad studie av andra världskriget i form av ett grupparbete.

För att ingen ska känna att man kastas rakt in i ett skeende utan sammanhang, har jag delat upp arbetsområdena mellan varje grupp så att de blir tematiska snarare än kronologiska – se nedan.

Gruppindelningen framgår av listan på annat blad.

Utgå från boken ”Andra världskriget – så alla förstår” (Bergström), men använd gärna andra källor för att komplettera med.

Varje grupp skall träffas på Hi B-passet onsdag 5 mars. Där skall medlemmarna i varje grupp tillsammans titta igenom det område som ni fått er tilldelat och dela upp det mellan medlemmarna.

Gruppområden:

Grupp nr

Avsnitt

Antal gruppmedlemmar

Kapitel i ”Andra världskriget – så alla förstår”

1

Vägen till andra världskriget

2

1, 2 och 3

2

Blixtkriget

4

4, 5, 6, 7, 8 och 9

3

Östfronten

5

11, 12, 13, 18, 20, 24, 35 och 39

4

Västmakterna mot Tyskland

7

10, 14, 19, 25, 26, 28, 29, 30, 33 och 34

5

Japans krig

6

15, 16, 17, 27, 36, 37, 38, 39, 40

6

Ockupation och motstånd

3

21, 22, 23, 31 och 32

 


Arbetet skall resultera i:

a) en väl förberedd muntlig sammanfattning av det avsnitt inför klassen under andra världskriget som gruppen fått sig tilldelad.
Under denna redovisning måste varje grupp även visa på en ”rullgardinskarta” de geografiska områden som det handlar om. Viktiga namn (på personer eller annat) och termer som nämns måste skrivas upp på tavlan av andra gruppmedlemmar än de som för tillfället redovisar muntligt. Om siffror och tal nämns, behöver dessa också skrivas upp på tavlan.

b) En skriftlig del som lämnas in till mig (Christer) senast onsdag 12 mars. (Kriterier bifogas på annat blad.)

Din skriftliga del kan vara detaljerad etc. Men gör den muntliga redovisningen enkel och lättförståelig! Det är viktigare att ni koncentrerar er på att förklara vad det var som hände och (där sådana förklaringar finns i källmaterialet) varför det skedde, än att rabbla alla siffror och orter som nämns. (Dock behöver ibland några av de viktigaste orterna nämnas.)

Gruppen delar upp sitt arbetsområde mellan de olika medlemmarna i gruppen. Men varje gruppmedlem måste läsa in sig på alla de sidor i ”Andra världskriget – så alla förstår” som gruppen fått sig tilldelad – detta för att det ska finnas en ”Plan B” vid redovisningen, dvs att andra gruppmedlemmar kan ta någon annan gruppmedlems redovisning om någon skulle vara sjuk vid redovisningstillfället.

Alltså: Varje grupp ansvarar för att hela sitt område blir redovisat vid redovisningstillfället!

Till till förfogande för arbetet:

Självstudietid Hi B-passen onsdag 5 mars, torsd 6 mars, fred 7 mars och onsd 12 mars.

 

 

OBS! Torsd 13 mars måste alla grupper träffas för att gemensamt planera och förbereda redovisningen.

 

Muntliga gruppredovisningar äger rum i samma turordning som gruppernas nummer följande historiepass:

Fredag 14 mars, onsdag 19 mars och torsdag 20 mars.

 

Muntligt seminarium om andra världskriget:

Onsdag 2 april kommer vi att ägna åt ett muntligt seminarium om andra världskriget. Ta med dina anteckningar från redovisningarna och ditt låneeexemplar av ”Andra världskriget så alla förstår” till det seminariet!

 

Kriterier för genomförande av grupparbete om andra världskriget

Förtydligande kring den skriftliga delen: Den skriftliga delen skall vara just den lilla del av din grupps område som du fått dig tilldelad! Om du t.ex. tillhör grupp 3, som skall redovisa Östfronten, räcker det med att du beskriver exempelvis slaget om Stalingrad.

Kriterier för betyget Godkänt

Du har gjort ett självständigt arbete kring det skeende under andra världskriget som är din del av grupparbetet.
Din framställning är helt och hållet din egen.
Du har angett dina källor.
Du ger grundläggande fakta för det område du valt att fördjupa dig i.

Kriterier för betyget Väl godkänt

Du har uppnått kriterierna för betyget godkänd.
Du visar att du förstått det sammanhang under andra världskriget där den del av kriget som du studerat, ingår. Dvs, du kan kortfattat teckna både den historiska bakgrunden till den del av kriget som du studerat, och vad som blev följderna av den del av kriget som du studerat.
är det välmotiverat och bygger på kunskap.

Kriterier för betyget Mycket väl godkänt

Du har satt dig in i komplexiteten i historieskrivningen gällande hela det avsnitt som din grupp fått sig tilldelat. Dvs, du har tagit reda på hur olika källor behandlar detta avsnitt på olika sätt, beroende på olika faktorer hos några av de fyra källkritiska kriterierna Äkthetskriteriet, Tidskriteriet, Beroendekriteriet och Tendenskriteriet.

 


 

Av Christer Bergström, S:t Eskils gymnasium i Eskilstuna

Ingen copyright - fritt att kopiera för den som så önskar

 


Tillbaka till startsidan för arbetsuppgifter kring boken Andra världskriget så alla förstår

Till till kurs- och lektionsplanering i Historia A, B och C

Till till startsidan för kurs- och lektionsplanering

Till Christer Bergströms hemsida om andra världskriget