Kurs- och lektionsplanering

för gymnasiekollegor i Religionskunskap och Staden och framtiden (KUHI 1206)

 

Jag som gjort den här sidan heter Christer Bergström. Jag är 50 år och arbetar som lärare på S:t Eskils gymnasium i Eskilstuna. Jag har lagt ut ett antal kurs- och lektionsplaneringar för gymnasiekurser som jag har eller har haft. Syftet är att ge uppslag, inspiration och idéer till kollegor runtom i landet. Jag tror på det här med att dela med sig och lära av varandra.

Mina huvudämnen är Historia (jag är kontaktlärare i Historia på min gymnasieskola) och Samhällskunskap. Men jag har även undervisat i andra ämnen och kurser tidigare. Nedan följer en samling planeringar som jag gjort i dessa kurser och ämnen.

 

Religionskunskap A

Staden och framtiden

 


 

Till till startsidan för kurs- och lektionsplanering