Boken Ardennerna 1944-1945:

Myterna om Ardenneroffensiven

Förlorande generaler är förstås dåliga källor till historien. Tyvärr har de förlorande tyska generalerna efter Ardenneroffensiven kommit att prägla bilden av denna stora operation. Lägg därtill att amerikanerna gjorde ett katastrofalt misslyckande (helt oförlåtligt enligt militär logik) i Ardennerna - något som inte riktigt framkommer i den officiella historieskrivningen. Det blir då ganska uppenbart att det finns en hel del myter kring detta slag att sticka hål på.

Boken Ardennerna 1944-1945: Hitlers vinteroffensiv bygger på en mångårig djuplodande forskning i tyska, amerikanska och brittiska arkiv, jämte en grundligt studie av övriga tillgängliga förstahandskällor, samt intervjuer med veteraner från Ardennerslaget.

Tidigare skildringar av Ardennerslaget har i alltför stor utsträckning tagit för givet att den bild av slaget som gavs av tyska generaler och amerikanska officiella arméhistorier har varit den korrekta. Därför har nya studier snarare lagt detaljer till denna bild än att kritiskt granska den.

Den internationellt välrenommerade andravärldskrigsexperten Christer Bergström - som publicerat över tjugo böcker om andra världskriget, huvudsakligen på engelska - har gripit sig an Ardenneroffensiven med den förutsättningslöse forskarens ögon: Han har inte tagit något för givet, utan har ifrågasatt och prövat alla etablerade bilder av Ardenneroffensiven.

Dessutom har Bergström mycket omsorgsfullt balanserat mellan både amerikanska och tyska källor - medan flertalet andra skildringar valt att luta sig huvudsakligen på amerikanskt material.

Resultatet blir en i stora delar helt ny bild av Ardenneroffensiven, en bild som närmar sig det verkliga slaget på ett helt annat sätt än någon tidigare utgiven bok om detta slag.

Här är några av de myter som Bergström grävt fram och kunnat sticka hål på genom sina noggranna studier av förstahandskällor:

* Var Ardenneroffensiven på förhand dömd att misslyckas?

* Saknade tyskarna resurserna för att nå det ambitiösa målet med offensiven?

* Tog Ardenneroffensiven slut i december 1944?

* Innebar det tyska flygets anfall mot allierade flygbaser på nyårsdagen 1945 ("Bodenplatte") "dödsstöten för Luftwaffe"?

* Genomfördes Ardenneroffensiven verkligen huvudsakligen av "16-17-åriga tyska pojksoldater" som sattes att möta amerikanska soldater i mer "normal" soldatålder?

Bland mycket annat nytt som Bergström grävt fram och presenterar på ett livfullt och väl underbyggt vis, är:

* De stora pansarslagen i Ardennerna vintern 1944/1945, som "försvunnit" i mycket av den tidigare historieskrivningen...

* Hur höga stridsvagnsförluster tillfogades amerikanerna egentligen? Vart har den "försvunna" amerikanska förluststatistiken tagit vägen?

* Var förlusterna i Ardennerna verkligen lika höga på båda sidor?

En ytterligare förtjänst med Bergströms bok, är att den - till skillnad från flertalet skildringar av detta slag - utförligt beskriver de omfattande, blodiga och mycket utdragna strider som ägde rum i Ardennerna under hela januari 1945. Detta är ett i huvudsak helt bortglömt kapitel i andra världskrigets och Ardenneroffensivens historia. När du läst denna bok, kommer du inte att kunna undgå att häpna över hur dessa dramatiska veckor har kunnat bli så hittills summariskt skildrade - även om man kan gissa sig till anledningen att det blivit så.

Beställ boken här - få den inom några dagar!

För mer information: Kontakta författaren genom att skicka ett mail.

Information om författaren Christer Bergström

 

Klicka här för att komma tillbaka till sidan om Ardennerna 1944-1945 - Hitlers vinteroffensiv