Ardennerna 1944-1945: Hitlers vinteroffensiv

Innehållsförteckning

 

Ardennerna 1944-1945: Hitlers vinteroffensiv - Innehållsförteckning

Facktermer och förkortningar   sid 10                  
Militära grader – en jämförelse   sid 14                

På väg mot floden Meuse             sid 15

Kapitel 1
Vägen till Ardenneroffensiven – mot avgrunden
 sid 19-30

Kapitel 2
Anfallsplanen - ”Ett avgörande beslut!”
sid 31-46

Kapitel 3
Kontrahenterna – nedräkning till det stora slaget
sid 47-72

Kapitel 4
5. Panzerarmee – Pansarmarsch mot Meuse!
sid 73-156

Mellanrubriker:

Tyst infiltration
Uppmarsch
Kampen för ett genombrott
Pansarmarschen tar sin början
Mot Sankt Vith!
Pansarslaget vid Bastogne
Slaget om Sankt Vith
Windhund-divisionens blixtanfall
Förbi Bastogne, mot Meuse!
Slutsats och summering

Kapitel 5
7. Armee – Säkra flanken!
sid 157-166

Mellanrubriker:

Den första dagen – över floden!
Fallskärmsjägarna avancerar västerut

Kapitel 6
6. SS-Panzerarmee – Skoningslöst framåt!
sid 167-222

Mellanrubriker:

SS contra Wehrmacht
Blodbadet i gryningen den 16 december
Peiper gör entré
Slaget om ”tvillingbyarna”
SS-Kampfgruppe Peiper korsar Amblève
Slaget om lantgården Bütgenbach
Skorzenys kuppförsök mot Malmédy
Slutet för SS-Kampfgruppe Peiper
Slutsats och summering

Kapitel 7
The Air Force griper in – Jabos!
sid 223-262

Mellanrubriker:

Luftstrid över Ardennerna
Sankt Vith-kilen elimineras
Slaget om Baraque de Fraiture
Amerikanskt flyg mot tyskt pansar
SS-Oberscharführer Barkmanns oavsiktliga räd
Marschen mot Meuse hejdas
Den tyska spjutspetsen krossas
Slutsats och summering

Kapitel 8
Bastogne – “Nuts!”
sid 263-324

Mellanrubriker:

Belägringen av Bastogne
Pattons offensiv rullar igång
”Move all night!”
Genombrottet till Bastogne
Brännpunkt Bastogne
SS går till motanfall
Pattons offensiv hejdas
Slutsats och summering: 16-31 december 1944

Kapitel 9
Nyårsdagen 1945 - Nya slag mot de allierade
sid 325-338

Mellanrubriker:

Operation ”Bodenplatte”
Operation ”Nordwind”

Kapitel 10
Januari 1945 – tyskarna går till förnyade anfall
sid 339-378

Mellanrubriker:

Slaget om Chenogne
6th Armored Division drivs tillbaka
Montgomery går till anfall
Tyskarna återtar initiativet vid Bastogne
Amerikanskt bakslag i sydost
Kris i den allierade ledningen
De allierades strategiska flyg ingriper
Utnötningskrig väster om Bastogne
Montgomerys offensiv råkar i svårigheter
Tyskarnas sista anfall
Slaget om Harlange-kilen
”Black Panthers” vid Tillet
Patton blir hejdad på nytt
Tysk pansarreserv
Slutsats och summering

Kapitel 11
Den blodiga slutstriden
sid 379-414

Mellanrubriker:

'Röda armén slår till
Fördröjningsstrid
Det allierade flyget återvänder
Nya pansarslag vid Bastogne
Mötet i Houffalize
Misslyckande för Ridgways kniptångsoperation
3rd Armored Division tas ur strid
Montgomery sätter in V Corps
Slaget om Oberwampach
XII Corps får en ny chans
Ridgway hejdas framför Sankt Vith
Massaker från luften
Tysk kollaps

Ardenneroffensiven – en slutsummering
sid 415-429

Kartor

Översikt över slagfältet - pärmens insida
Den tyska Ardenneroffensiven sid 18
Den tyska anfallsplanen  sid 34
Marschen mot Sankt Vith 16-20 december 1944 sid 74
5. Panzerarmee mot Meuse 16-20 december 1944 sid 75
7. Armee 16-20 december 1944 sid 158
6. SS-Panzerarmee 16-20 december 1944 sid 168
6. SS-Panzerarmee hejdas sid 216
Framstöten i centrum sid 234
Den tyska spjutspetsen krossas sid 250
Bastogne 24-25 december 1944 sid 266
Pattons offensiv sid 274
Stridsområdet väster om Bastogne sid 304, 340, 362
Montgomerys stridsområde sid 346, 366, 380
Tyskarnas sista anfall nordost om Bastogne sid 354

 

Författarens slutord sid 429

            

Bilagor

Bilaga 1 Organisationsstrukturen hos tyska och amerikanska militära förband i december 1944 sid 430                  
Bilaga 2  Stridsvagnar och kanoner i Ardennerna – en jämförelse  sid 432 Bilaga 3   Färgprofiler på stridsfordon och flygplan i Ardennerslaget (16 sidor)   sid 436            
Bilaga 4   Organisationsskiss, Ardennerslaget  sid 453

Källförteckning    sid 461                 

Noter  sid 469            

Index    sid 491-        

Boken är ett riktigt praktverk på 2,2 kilo. Klicka här för en bild på detta.

Beställ boken här - få den inom några dagar!

 


Klicka här för att komma tillbaka till startsidan för boken Ardennerna 1944-1945 - Hitlers vinteroffensiv